Տափերական համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար մինչև 300քմ 9004251031097500Միանվագ  Ընտրել
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9004251030671500Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9004251031092500Միանվագ  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքի իրացման թույլտվության համար 9004251032082500Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900425103067175Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900425103067100000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90042500036225000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 900425000016187.5Տարեկան  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար ` 1 փաստաթղթի համար 1000 դրամ 9004251030671000Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 9004251030675000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90042500040425000Տարեկան  Ընտրել
1351 Աղբահանության վճարներ 900425000032150Ամսական  Ընտրել
1361 Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ 900425103091200000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Մինչև 20քմ մակ. շին. թույլ. համար 9004251030671500Միանվագ  Ընտրել
1134Բ 20քմ և ավելի քմ մակերեսով շինարար. թույլ. համար 9004251030672500Միանվագ  Ընտրել
1343Ա ա)Մանկապարտեզների ծնողական գումարներ 9004250024755000Ամսական  Ընտրել
1137Ա դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004251032082500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004251032086000   Ընտրել
1131Ե Համայնքի տարածքում շին․ ավարտը փաստագրելու համար 9004250004123000Տարեկան  Ընտրել
1139Ա ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի 900425103067100000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի 90042500036225000Տարեկան  Ընտրել
1353 ՏԻՄ մրցույթների, աճուրդների մասնակցության վճար 9004250004382000Միանվագ  Ընտրել
1137Բ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9004251030676000Եռամսյակային  Ընտրել
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար մինչև 200-500քմ  15000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա աա) Հիմնական շինությունների համար մինչև 200-500քմ  15000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ աա) Հիմնական շինությունների համար մինչև 500-1000քմ  25000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ աա) Հիմնական շինությունների համար մինչև 1000-3000քմ  25000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե աա) Հիմնական շինությունների համար 3000-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող  50000Միանվագ  Ընտրել
1137Գ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  7000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  11000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ա Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի,սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի,մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90042510306730000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա է) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի, զվարճանքի օբյեկտների համար 90042500036250000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ է) Համայնքի տարածքում բաղնիքների (սաունաների),համար 900425000362200000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ է) Համայնքի տարածքում խաղատների համար 900425000362500000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ է) Համայնքի տարածքում շահումով խաղերի համար 900425000362250000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե է) Համայնքի տարածքում վիճակախաղերի համար 90042500036275000Տարեկան  Ընտրել
1351Ա Աղբահանության վճարներ 1խմ-ի համար 9004250000321000Ամսական  Ընտրել
1351Բ Աղբահանության վճարներ 1տ-ի համար 9004250000322000Ամսական  Ընտրել
1351Գ Ջրահեռացման վճար համայնքի կողմից կամ համայնքի պատվերով մատուցված ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման գումարի չափով 90042500003250Ամսական  Ընտրել
1131Բ 50-100քմ 9004250003706000Եռամսյակային  Ընտրել
1131Ա 0-26 9004250003702500Եռամսյակային  Ընտրել
1131Գ 50-100 9004250003706000Եռամսյակային  Ընտրել
1131Դ 500 և ավելի 90042500037016000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ